Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701, Valkas novads

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, LV–5335, Vārkavas novads

Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, Ventspils novads

Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601, Ventspils novads
0