Dzimtsarakstu nodaļas


 •   Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, LV–5335, Vārkavas novads, Latvija
 • Tālrunis:
  +371 65329632

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Antoņina Rusiņa.

Pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.30 un no plkst. 13.00 - 16.30.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi:
 
Laulības reģistrācija (valsts nodeva EUR 14,00)

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā);
 • pases;
 • dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu, ja stājas atkārtotā laulībā;
 • ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par to, ka nav šķēršļu laulības reģistrācijai Latvijas Republikā.
   

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem un to reģistrāciju.

Maksas pakalpojumi Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā:

 • Laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas vadītājas kabinetā (sestdienā) EUR 6,05
 • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija zālē ar mehāniskās mūzikas atskaņošanu EUR 12,10
 • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, ar zāles noformēšanu, dzejas izpildītāju un mūzikas pavadījumā EUR 18,15
 • Laulību reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 36,30
 • Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā pēc individuālās vēlēšanās, ar zāles noformēšanu, dzejas izpildītāju un mūzikas pavadījumā EUR 18,15
Dalīties: