Svētku atmosfēra lielā mērā ir atkarīga no skaņas un gaismas noformējuma kvalitātes. Pareizi nostādīts apgaismojums ieņem nozīmīgu lomu fotogrāfiju kvalitātē. Par to nedrīkst aizmirst, tāpēc jāuztic tehniskie momenti speciālistiem.