Kas jaunie radinieki ir viens otram?              

                     Vīra tēvs – vīratēvs.
                     Vīra māte – vīramāte.

                     Sievas tēvs - sievastēvs.
                     Sievas māte – sievasmāte.

                     Vīra brālis un viņa sieva – vīrabrālis un svaine.
                     Sievas brālis – sievasbrālis.
                     Vīra māsa – vīramāsa.
                     Sievas māsa un viņas vīrs – sievasmāsa un svainis.

                      Jaunā sieva ir :

                      vīra tēvam – vedekla,
                     vīra mātei – vedekla,
                     vīra brālim – brāļasieva, svaine,
                     vīra māsai – brāļasieva, svaine,
                     vīra brāļa sievai – svaine.

                      Jaunais vīrs ir:

                      sievas tēvam – znots, 
                     sievas mātei – znots,
                     sievas brālim – māsasvīrs, svainis,
                     sievas māsai – māsasvīrs, svainis,
                     sievas māsas vīram – svainis.

                      Kas jaunie radinieki ir viens otram?

                     Divu māsu vīri – svaiņi,
                     divu māsīcu vīri – māsīcu vīri,
                     divu brāļu sievas – svaines.

Dalīties: