Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa

  Rūpniecības iela 21, LV-1045, Rīga, Latvija
+371 67026670

Dalīties: 

Ceremonija:

Dzimtsarakstu nodaļā jāierodās ne vēlāk kā 15 min. līdz ceremonijas, lai nokārtotu pēdējās formalitātes.

Ceremonijā piedalās vadītājs, muzikants, aktrise un ceremoniju meistars.

Piedāvājumi:

  • bezmaksas konsultācija jaunajam pārim un lieciniekiem par laulības reģistrēšanu
  • kafeinīca un ziemas dārzs
  • ceremoniju zālē kondicionieris
  • bezmaksas autostāvvietu

Konsultācijas notiek: iepriekš sarunājot pa telefonu, notiek pirmdienās 15:00-19:00 pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vai vadītājas vietnieces.

Ceremonijas notiek: piektdienās, sestdienās, pēc nepieciešamības var arī sarunāt citu dienu.

Laulība tiek reģistrēta valsts valodā, bet izņēmuma gadījumos, pēc saderināto lūguma, tiek runāts arī kādā no svešvalodām

Darba laiks:

  • Pirmd.: 8:30-12:00; 12:30-18:00
  • Otrd.: 8:30-12:00; 12:30-15:30
  • Trešd.: 8:30-12:00; 12:30-15:30
  • Ceturd.:8:30-12:00; 12:30-15:30
  • Piektd.: 8:30-12:00; 12:30-15:30

***Apmeklētāju pieņemšanas laiki piektdienās var tikt mainīti sakarā ar laulības reģistrāciju.

Kā notiek ceremonija Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļā?

Atbild Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Bumbiere-Kaže:

"Mūsu nodaļā katram pārim laulības noslēgšanai ir atvēlēta pusstunda. Jau iesniedzot iesniegumu laulības reģistrācijai, jaunais pāris tiek pilnībā informēts par reģistrācijas kārtību un laulību procedūras norisi. Tuvākais likumā noteiktais laiks, kad var laulību sareģistrēt, ir pēc mēneša un vienas dienas, maksimālais termiņš ir līdz pusgadam. Obligāts priekšnoteikums ir divu pilngadīgu liecinieku ierašānās kāzu dienā kopā ar laulājamajiem, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Dzimtsarakstu nodaļā jāierodas vēlākais 15 minūtes pirms ceremonijas, lai nokārtotu pēdējās formalitātes. Laulības reģistrācija notiek svinīgos apstākļos. Ceremonijā piedalās ceremonijas vadītājs, mūziķis, vārda māksliniece, ceremonijmeistars.

Pēc svinīgā pasākuma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ir iespēja izpilddirekcijas Ziemas dārzā nofotografēties un kopā ar kāzu viesiem izdzert pa glāzei šampanieša."

Fotografēšana un videofilmēšana ceremoniju zālē ir jāsaskaņo ar ceremonijas vadītāju. Noteikumi fotogrāfiem un videooperatoriem: ierasties apģērbtiem atbilstoši svinīgajai noskaņai un netraucēt ceremonijas norisi!

Samaksu par laulības reģistrāciju var veikt Dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar kredītkarti (var samaksu veikt arī internetbankā, bankā vai Latvijas Pastā).

Rekvizīti:


Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas Nr.: 90000064250
Konta Nr.: LV85NDEA0020100000201
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju: 14 euro

Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas Nr.: 90000040464
Konta Nr.: LV67NDEA0020100001010
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X
Laulības svinīga reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļas telpās: 35,01 euro