Baznīca


  •   Bruņinieku iela 2, LV-4201, Valmiera, Latvija
  • Tālrunis:
    +371 64232224
  • http://www.simanadraudze.lv

Savā arhitektūrā Sv. Sīmaņa baznīca apvieno romāņu un gotisko stilu, tajā atrodas 15.–16.gs. ievērojamu pilsētnieku kapu plāksnes, 1886.gadā Eiropā nozīmīga meistara F. Ladegasta veidotas ērģeles, vēsturiski nozīmīgi kanceles un ērģeļu luktu gleznojumi (1730.g.). Baznīcas tornī izveidota izstāžu zāle, no torņa skatu laukuma var vērot Valmieras panorāmu.

Laulības Sv.Sīmaņa draudzē

Pirms noslēgt laulību mūsu draudzē, iesaku pārdomāt sekojošo: laulības ir Jūsu lēmums, kuram jūs lūdzat Baznīcas svētību un aizlūgšanu. Mācītājs sniedz gan īpašu pirmslaulību konsultāciju, gan arī konsultācijas pēc laulībām.
 
Tomēr ir arī praktiski jautājumi, kuri jānoskaidro un jāsakārto pirms laulībām. Laulības dievnamā var notikt ļoti vienkārši - bez īpašas dievnama sakārtošanas un ceremonijas (mūzika, ziedi). Tomēr daudzi pāri izvēlas, lai šis svarīgais dzīves notikums būtu īpaši izcelts un labi paliktu atmiņā gan Jums, gan Jūsu viesiem. Tāpēc pārdomājot Jūsu mīlestības svētku dienu, iesakām izvērtēt sekojošu mūsu pieredzi un piedāvātās iespējas.

Praktiski jautājumi:

pušķošana - parasti dievnams laulību ceremonijai tiek īpaši pušķots. Mūsu dievnams prasa īpašu pieredzi, lai ziedu rotājumi nekonfliktētu ar dievnama interjeru. Tāpēc dievnama pušķošanu organizē pati draudze. Ja ir kādas īpašas vēlmes, to izrunājiet ar mācītāju.
muzikālais noformējums - laulību ceremonijā parasti spēlē ērģeles. Ja Jūs vēlaties citu muzikālo noformējumu, tas ir iespējams, saskaņojot ar mācītāju.
lūdzu Jūsu laulību organizētājiem norādīt, ka mūsu baznīcā un pie baznīcas bērt rīsus un ziedlapiņas ir aizliegts!
fotorāfam/filmētājam savas ieceres pirms cermonijas ir jāsasakņo ar mācītāju. Viesiem fotogrāfēt, pametot savas vietas, ir nepieņemami un traucējoši.
ziedojums par laulībām. Ziedojums laulību rīkošanai tiek lūgts pēc Jūsu iespējām Ls 120.-, kurā iekļauta pušķošana, ērģelnieka honorārs un telpu sagatavošana. Draudzes locekļiem ir iespējams laulāties arī svētdienas dievkalpojuma laikā, par ko netiek prasīta nekāda maksa. Draudzes saimnieciskā dzīve pastāv no draudzes locekļu ziedojumiem. Laulājoties draudzes locekļi parasti dod draudzei ziedojumu. Īpaši, ja jūsu rocība atļauj rīkot plašākas svinības pēc laulību dievkalpojuma, tad nepieklātos ziedot tikai niecīgu daļu no kopējā svinību budžeta. Ja esat nolēmuši ziedot, to var izdarīt 2 veidos: iemaksājot draudzes kasē, vai ar bankas pārskaitījumu ar norādi „par laulībām”.

Kalpo: prāvests Arnis Bušs, mācītājs Kārlis Zikmanis

Dievkalpojumi: svētdienās 11.00, ceturtdienās 18.00 draudzes nama kapelā

Dalīties: