Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīca

Baznīca

Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīca

  Baznīcas iela 2, Krāslava, LV-5601, Kārsavas novads, Latvija
+371 65623939

Dalīties: 

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Krāslavas katoļu baznīca – spilgtākais baroka arhitektūras paraugs Latgalē, tā būvēta 1755. - 1767.g. Celtni projektēja itāļu arhitekts A.Parako. Šī trīsjomu bazilika bez torņiem, ar monumentālām atturīgās baroka formās veidotām iekštelpām sākotnēji bija iecerēta kā Inflantijas bīskapa katedrāle. Tās pamatlicēji bija grāfi Plāteri. Baznīcu rotā 13 altāri. Centrālā altāra freskas „Svētais Ludviks dodas krusta karā” autors ir itāļu mākslinieks F.Kastaldi. Vēlāk centrālo altāri papildināja ar tāda paša nosaukuma poļu mākslinieka J.Mateiko altārgleznu. 1775.gadā zem baznīcas izveidoja grāfu Plāteru dzimtas kapenes. Baznīcā glabājas Svētā Donāta relikvijas, ko ar pāvesta Pija VI atļauju 1775.gadā atveda no Romas katakombām. 1790.gadā iedibināja arī Svētā Donāta svētkus, kurus svin pirmajā svētdienā pēc Sv. Pētera dienas. No 1757. - 1844.gadam pie baznīcas darbojās Garīgais Seminārs – pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā.

Svētā Mise: svētd. pl. 8.00 (RU), 9.15 (LV), 11.30 (LV); darbd. pl. 7.00 (LV), 18.00 (LV).

Prāvests: Voroņeckis Eduards