Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīca

Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīca

  Ģipkas baznīca, Ģipka, Rojas pagasts, LV-3279, Rojas novads, Latvija
+371 29212933

Dalīties: 

Dievkalpojumi notiek katru 3. mēneša svētdienu plkst. 14.00 baznīcā.

Bībeles studijas notiek katru 1. mēneša svētdienu plkst. 14.00.

Ģipkas draudzes priekšnieks - Valdis Rande.