Doles - Ķekavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīca

Doles - Ķekavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca

  Rīgas iela 75, Ķekava, LV-2123, Ķekavas novads, Latvija
+371 67935858
http://kekava.lelb.lv

Dalīties: 

Braucot no Rīgas uz Bausku, nav iespējams nepamanīt šosejas malā stāvošu nelielu, bet izteiksmīgu būvi – tā ir Doles-Ķekavas draudzes Sv. Annas baznīca. Jau 16.gadsimtā te atradās baznīca, un vairākas koka celtnes nomainīja viena otru, līdz 1783. gadā par Doles muižas īpašnieka Voldemāra Antona Levīza of Menāra līdzekļiem tika celta tagadējā baznīca, kas iesvētīta 1784.gadā.

Laulību slēgšana Doles-Ķekavas evanģēliski luteriskajā baznīcā

Lai stātos laulībā, obligāta prasība - vismaz vienam no nākamā laulātā pāra jābūt Ķekavas pagasta iedzīvotājam vai kādam no jaunlaulāto vecākiem jābūt pierakstītam Ķekavā. Stājoties laulībā, jābūt kristītam un iesvētītam. Ja neesat kristīts un iesvētīts, tad to var izdarīt, piesakoties pie mācītāja.  Ja augstāk minētās prasības ir izpildītas, tad piesakieties ne vēlāk kā mēnesi pirms laulībām pie mācītāja. Pieteikuma veidlapu un sīkāku informācju var saņemt draudzes kancelejā.  Laulībām, kuras tiek slēgtas baznīcā, ir juridisks spēks un nav nepieciešams papildus reģistrēties.