Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīca

Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca

  Lielā Skolas iela 8, Cēsis, LV-4100, Cēsu novads, Latvija
+371 64121549
http://cesujana.lelb.lv

Dalīties: 

Svētā Jāņa baznīca ir otrs (līdztekus viduslaiku pilij) ievērojamākais arhitektoniskais objekts Cēsīs un viens no vecākajiem viduslaiku arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Tā ir viena no senākajām un varenākajām sakrālā kulta celtnēm Latvijā. Baznīca tika celta 13.gs. sākumā Baltijas kristianizācijas laikā, Livonijas ordeņa vajadzībām, jo Cēsīs atradās ordeņa rezidence, līdz ar to Cēsis izveidojās par vienu no vissvarīgākajiem vācu varas centriem Baltijā no 1237. līdz 1561. gadam. Livonijas ordeņa pirmsākumos dievkalpojumi tika noturēti pils kapelā, taču, vāciešu varai nostiprinoties un pilsētai kļūstot par mestru rezidenci un ordeņa galvaspilsētu, radās nepieciešamība pēc respektablas mūra baznīcas. Tajos laikos tā bija ne vien pilsētas varenības, bet arī bagātības rādītājs. Līdz ar to tika nolemts celt baznīcu Cēsīs.

Laulība

Līgavainim un līgavai jābūt kristītiem un iesvētītiem luterāņu baznīcas draudzes locekļiem. Vismaz vienam jābūt Cēsu Svētā Jāņa draudzes loceklim. Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulātajiem pieder kādai citai tradicionālai Latvijas  kristīgai  konfesijai. Tādā gadījumā jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīme. Laulību lieciniekiem ieteicams būt laulātam pārim. Piesakot laulību, jāievēro Latvijas Republikas likumu prasības.

Mācītājs Didzis Kreicbergs pieņem: otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00 draudzes namā, Rīgas ielā 12.